• Osnaživanje žena kroz poljoprivredu - isporuka mašina i edukacija
 • Isporuka mašina i edukaciju članica udruženja „Zvijezda“ iz Vareša koje su korisnice projekta “Osnaživanje žena kroz poljoprivredu”. Ovom prilikom dobile su potrebne mašine koje će im značajno pomoći u radu.

  Projekat “Osnaživanje žena kroz poljoprivredu” koji se implementira u općini Vareš podrazumijevao je pomoć i osnaživanje članica udruženja “Zvijezda” da budu finansijski neovisne kroz proizvodnju domaćih proizvoda i njihovog plasmana na tržište.

  Na početku projekta uručili smo Udruženju prodajnu kučicu koja će se nalaziti na atraktivnoj lokaciji uz restoran „Ribnjak“ u Varešu. U drugom dijelu projekta obezbijeđene su šerpe i mašine za preradu voća i sterilizaciju, ujedno je urađena edukacija i prezentacija navedenih mašina članicama udruženja.

  Sve navedeno ostaje u vlasništvu Udruženja “Zvijezda” i bit će na raspolaganju svim članicama.

 •  
 • 07.11.2021.
 •  
 •