• JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA - OPŠTINA JEZERO
 • Opština Jezero u saradnji sa  Muslim Aid Association  raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 10 plastenika od 100 m2  sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju opština Jezero 40 %, nevladina organizacija Muslim Aid Association 40 %, i krajnji korisnik 20 % od ukupne cijene plastenika i opreme.

  Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne  kategorije stanovništva - nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima i mlade osobe sa područja opštine Jezero koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

  Pravo na dodjelu plastenika nemaju lica koja su dobila donaciju iz oblasti poljoprivrede od opštine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u poslednje 3 godine. Pravo učešća nemaju lica koja u svome vlasništvu ili u vlasništvu članova porodice imaju više od 100 m2 plastenika. Pravo učešća nemaju zaposlenici i članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Association i opštine Jezero.

  Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u prijemnoj kancelariji opštine Jezero i na službenoj web stranici www.opstinajezero.org, zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol opštine Jezero sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme”, a rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici opštine Jezero i na oglasnoj tabli opštine Jezero.

  Na sljedećem linku možete pronaći javni poziv, izjavu  te prijavni obrazac. 

  Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

 •  
 • 20.02.2023.
 •  
 •