• JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA - GRAD LUKAVAC
 • Grad Lukavac u saradnji sanevladinom organizacijom „Muslim Aid Association“ sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom.

  Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja grada Lukavca koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu članova uže porodice po pravoj liniji (majka, otac, djed...), kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta ukojem stanuju. Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica: 

  • koja su dobila donaciju iz oblasti poljoprivrede od općine/grada, nadležnih ministarstava, umanitarnih i drugih organizacija u zadnjih tri godine; 

  • koja nisu uredno ispunila obaveze iz svih prethodno sklopljenih Ugovora o dodjeli novčanih sredstava iz Budžeta Općine/Grada Lukavac po raspisanim Javnim pozivima iz prethodnih godina; 

  • članovi uže porodice zaposlenika „Muslim Aid Association“ Sarajevo i Grada Lukavca;


  Obrasci zahtjeva za prijavu moguse preuzeti u šalter sali Grada Lukavac i zajedno sa dokumentacijom predati uzatvorenoj koverti na protokol Grada Lukavac sa naznakom „Za javni poziv zadodjelu plastenika i prateće opreme“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana,od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja grada Lukavac(RTV Lukavac), web stranici Grada Lukavac, te na oglasnoj ploči Grada Lukavac.Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za društvene djelatnosti iupravu Grada Lukavac, kancelarija broj 31 ili na broj telefona 035/366-771svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati. Javni poziv ostaje otvoren od02.03.2023.godine zaključno sa 16.03.2023.godine do 15.30 sati. Nepotpune ineblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 •  
 • 07.03.2023.
 •  
 •