• Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku i isporuku steonih junica
 • Poštovani ponuđači,

  Muslim Aid Association Vas poziva da dostavite svoje ponude za nabavku i isporuku steonih junica kako je to navedeno u Javnom pozivu ispod. Pravo prijave imaju kompanije koje su registrovane za obavljanje djelatnosti navedenih Javnim pozivom. Svoje ponude dostavite najkasnije do 31.05.2023. godine na način kako je to navedeno u tekstu Javnog poziva koji se nalazi u sljedećem fajlu:
  Zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku steonih junica

  Format prijave i pismenu garanciju možete preuzeti na sljedecem linku:
  Format prijave i pismena garancija

  Uslovi učešća su detaljno opisani u Muslim Aid Association politikama koje možete preuzeti u nastavku:
  Muslim Aid Association Policies
 •  
 • 11.05.2023.
 •  
 •