• Muslim Aid - Kurban projekt 2009
 • Kurban projekt je dio Muslim Aid-og programa mikrofinansiranja i ima namjeru promovirati održivu, dugoročnu podršku povratnicima.
 • I ove godine možete pomoći našim povratnicima u Istočnu Bosnu kupovinom ovaca za Kurban - bajram 1430 / 2009.

  Kupovinom kurbana od nas doprinosite razvoju Bošnjačke zajednice u BiH, obezbjeđujući porodicama povratnika mogućnost za održivu bazu za njihovu reintegraciju.


  Kurban projekt je započeo 2007 god. i ima za cilj promovisanje održive, dugoročne podrške zajednici Bošnjačkih povratnika.

  Donirano je 11 sjajnih ovaca u 11 povratničkih porodica u Istočnoj Bosni i Istočnoj Hercegovini koje se brinu o uzgoju i hranjenju ovih ovaca do sljedećeg Kurban - bajrama. 


  U tom periodu uzgoja stado će se povečati, a porodice će povjeriti manji broj ovaca Muslim Aid-u da ih proda kao kurbane, a od dobiti od prodaje će se ulagati u kupovinu novih ovaca. Nove ovce će se podijeliti novim porodicama za razmnožavanje i na taj način će se osigurati kontinuitet projekta i donacija. Kroz Kurban projekt Muslim Aid pomaže proširiti mrežu stočara koji će zauzvrat moći zaposliti najmanje 3 do 5 novih radnika godišnje.

  SLIJEDITE SVOJU VJERU
  KUPITE OVCU ZA KURBAN - BAJRAM
  ZA 280KM (143 EUR)

   IME BANK:
  Bosna BANK INTERNATIONAL
  BROJ RAČUNA:
  1410010077777772
  SVRHA UPLATE:
  UPLATA ZA KURBAN PROJEKT 2009
  KORISNIK: MUSLIM AID; REF NO. 019557


  KONTAKTIRAJTE NAS:
  TALIROVIĆA 26, 71000 Sarajevo
  BOSNIA I HERCEGOVINA
  Tel: + 387 33 57 38 80
  Fax: + 387 33 57 38   
   


   

   

   

 •  
 • 11.11.2009.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org