• Mobilni IT centar nastavlja svoje aktivnosti u 2010.godini
 • Nakon tri mjeseca zimske pauze Muslim Aid je započeo sa novim ciklusom kurseva računara u Istočnoj Bosni.

 • Nakon tri mjeseca zimske pauze Muslim Aid je započeo s novim ciklusom kurseva računara, kako bi pomogao velikom broju mladih ljudi, a i odraslima da poboljšaju svoje vještine kao i buduće izglede za zapošljavanje. Muslim Aid također pruža izravno kratkoročno zapošljavanje lokalnog stanovništva, a svi angažovani predavači su iz lokalnih zajednica. To pomaže jačanju poslijeratne ekonomije u ovom krhkom području.   Prvi ciklus računara u 2010. god. je započeo u Osnovnoj školi u Konjević Polju 09.02.2010. god. u Općini Bratunac. Predavač je lokalni nastavnik informatike koji predaje u osnovnim školama u Bratuncu, Kravicama i Konjević Polju. Kurs će trajati dva mjeseca, a nakon završetka mobilni IT centar će se premjestiti na drugu lokaciju. 
   

 •  
 • 12.02.2010.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org