• Jednake mogućnosti za svaku ženu: "Kurs poslovne administracije"
 • Nakon šest mjeseci intenzivnih predavanja kurs poslovne administracije za socijalno i materijalno ugrožene žene je završen.
 • Nakon šest mjeseci intenzivnih predavanja kurs poslovne administracije za socijalno i materijalno ugrožene žene je završen.  Kurs je omogućio sveobuhvatan trening u područjima administrativnih poslova, poslovne korespodencije i komuniciranja, knjigovodstva i računovodstva, poznavanja rada na računaru i engleskog jezika.

  Korisnice projekta su : siromašne žene, samohrane majke, nezaposlene supružnice invalida, žene žrtve rata i žrtve porodičnog nasilja. 

  Kao rezultat sudjelovanja u ovom projektu Muslim Aid-a devet polaznica je pronašlo posao. Četiri žene su našle posao u administraciji, kao sekretarice, dvije su počele sa poslovima predavača, dvije u prodavnici odječe, a jedna je pokrenula mali samostalni porodični posao u prodaji.  Sve polaznice stekle su znanja koja će im sigurno pomoći da nađu zaposlenje, kao i biti od koristi za njih u svakodnevnom životu i radu. Stečene vještine mogu se primijeniti i na svakodnevni život (npr. stres menadžment, upravljanje vremenom itd.), kao i na radnom mjestu. Vještine i znanja koja su stekle upravo su potrebna za većinu radnih mjesta u području poslovne administracije i nemoguće ih je steći kroz redovno školovanje u školama i na fakultetima u BiH.

  Vjerujemo da smo povećali konkurentnost sudionica na tržištu rada, kao i njihovo samopouzdanje koje je uzdrmano dosadašnjim iskustvima u pokušajima da nađu zaposlenje.

 •  
 • 05.07.2010.
 •  
 •