• Mobilna biblioteka "Molly"
 • Muslim Aid Bosnia i Hercegovine započeo je implementaciju projekta Mobilne biblioteke - Molly
 • Projekt mobilne biblioteke - Molly djeluje na području Istočne Bosne u općinama Zvornik, Bratunac, Vlasenica, Milići i Srebrenica.
  Biblioteka bi trebala omogućiti pristup knjigama, slikovnicama, časopisima i DVD-ima korisnicima od 5-15 godina, kao i starijim korisnicima iz ruralnih područja. U program su uključene 24 škole, od toga se 3 gradske, a 21 seoska škola. neke od seoskih škola su i do 50 KM udaljene od većeg naseljenog mjesta. biblioteka posjeduje oko 2000 knjiga, slikovnica, časopisa i edukativnih DVD-ova.

  Realizacija projekta Mobilne biblioteke Molly išla je u tri faze:

  1. Izrada projekta
  2. Prikupljanje sredstava za kupovinu i modifikaciju vozila za biblioteku

     

       3. Kupovina i obrada bibliotečke građe (knjiga, slikovnica, časopisa i  dr.)
    

       4. Implementacija projekta na terenu
   

   
  Sam projekt je uradio i razradio tim Muslim Aid-a BiH. Drugu fazu su pomogle ambasade Malezije,  Egipta i Pakistana kao i domaći sponzori, kroz organizovanje modne revije „Mali dašak Orijenta“ koja se održala 31.10.2009. god. u Domu Mladih u Sarajevu, a sav prihod od prodaje ulaznica je išao za nabavku i modifikaciju vozila za mobilnu biblioteku.

   


  U trećoj fazi je, na osnovu istraživanja potreba koje je provedeno na terenu, urađena nabavka i savremena obrada bibliotečke građe. Mobilna biblioteka Molly počinje sa radom početkom novembra 2010. god.


 •  
 • 04.10.2010.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org