• Izvjestaj o realizacij​​i Kurban Projekta 2011
 • Organizacija Muslim Aid iz Sarajeva i udruženje Prosvjetitelji iz Srebrenice su i ove godine uspješno realizovali Kurban Projekt 2011.
 • Svi uplaćeni kurbani su kupljeni u Srednjem Podrinju od farmera koji imaju vlastita stada, a to im je glavni izvor opskrbe.  Meso je ove godine podijeljeno u Srednjem Podrinju povratnicima, a i drugim mjestima uglavnom starim i iznemoglim osobama, civilnih žrtvama rata, invalidima, logorašima itd... Kurbanske kože su predate Medžlisima IZ u Podrinju.  Prije klanja sve ovce su imale uredne nalaze tako da je meso sa sigurnošću bilo zdravo i sigurno za ljudsku ishranu.

  Ukupno je 194 kurbana kupljeno od strane organizacija i individualnih kupaca i to sljedećim redosljedom:

  1.     NVO Prosvjetitelj  - 117

  2.     Muslim Aid Velika Britanija - 21

  3.     NVO Helping Hands - 10 

  4.     NVO ICNA - 5

  5.     Muslim Aid Sarajevo pojedinci - 41

  Kupci kurbana koji su uplaćeni preko organizacije Muslim Aid iz Sarajeva:

  Emina i Hajrudin Sehic 1
  Suada Hasandedic 1
  Kapisazovic Arijana 1
  Elmina Musinovic 1
  Sabanija Haris 1
  Medina Jusic 1
  Esad Pobric 1
  Sevko Subasic 1
  Mehmed Hasanovic 1
  Mehmed Salanovic 1
  Elza Krdzovic 1
  Hadzic Džemal 1
  Ibrahim Hodžic 1
  Gabela Amina 1
  Aida i Abdulrashid Siddique 2
  Huremovic Nedžad 1
  Amina Kadribegovic Mehic 1
  Lepir Muhamed i Amela 2
  Edin Gastan 1
  Edib Mehmedović 1
  Mehic Rajfa 1
  Almira Ramic 1
  Senad Hadzimusic 1
  Edin Mujagic 1
  Senad Omerovic 2
  Esed Besirevic 1
  Dilović Mersiha 1
  Ines i Dino Melez 1
  Samir i Amira Krivic 1
  Muratovic Idriz 1
  Erol Šarvan 1
  Topcic Suada i Sakib 1
  Gradascevic Nedzad 1
  Muamer i Sabina Jasarevic 1
  Kujundžić Hata 1
  Emir Brankovic 1
  Edina i Tarik Saliji 2

  Ukupno uplaćeno 41 kurban

  Tokom Kurban Bajrama oko 2000 familija je primilo kurbansko meso što je iznosilo oko 6,5 tona mesa.  


  Kurbani su podijeljeni na području sljedećih općina:


  Srebrenica, u naseljima: Osat, Ljeskovik, Peći, Risići, Karačići.
  Bratunac, u naseljima: Hrnčići, Pobuđe, Mehići, Ravnice, Loloći i Konjević Polje.
  Milići, u naseljima: Nova Kasaba i Skugrići.
  Vlasenica, u naseljima: Baćino Brdo, Gradina, Piskavica, Džemat i grad Vlasenica.
  Zvornik, u naseljima: Sopotnik, Lupe, Šetići, Kamenica, Liplje, Jošanica, Snagovo, Gornja Glumina.
  Kanton Sarajevo: grad Sarajevo, Vogošća, Ilijaš, Hadžići, Dobrinja
  Hercegovačko-neretvanski Kanton: grad Mostar

   

  Više fotografija sa podjele možete vidjeti na našoj facebook stranici.

   

 •  
 • 11.11.2011.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org