• Donacije kurbanskog mesa javnim kuhinjama i jetimima
 • U proteklom mjesecu u saradnji sa „Istanbul kulturnim centrom“ Muslim Aid BiH kao implementacioni partner je podijelio sedam krava u mesu za akiku i kao kurban. Meso je podjeljeno narodnim kuhinjama i jetimima koje stipendira Udruženje „Istanbul edukacioni i kulturni centar“.
 • Podjela je urađena na sljedeći način:

  - Dvije krave su doniranu u narodnu kuhinju Stari Grad u Sarajevu u kojoj se sprema svaki dan oko 1800 obroka,

  - Dvije krave su donirane centralnoj kuhinji Crvenog križa u kojoj se spremaju obroci za oko 2500 osoba svaki dan,

  - Jedna krava je donirana Merhametovoj narodnoj kuhinji u Tuzli,

  - Također meso od dvije krave je podijeljeno i za 53. jetimske djece koje stipendira  „Istanbul edukacioni i kulturni centar“.

  Ovaj projekt je izuzetno značajan zato što je potpisan ugovor o saradnji između „Istanbul edukacionog i kulturnog centra“  i Muslim Aid-a BiH na godinu dana, što znači da će se u narednom periodu svaki mjesec donirati minimalno dvije krave narodnim kuhinjama. U proteklom mjesecu je donirano oko 1,5 tona mesa. Obzirom da usluge narodnih kuhinja koristi više hiljada ljudi, korist od ovih donacija je jako značajna i velika. •  
 • 03.04.2012.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org