• Donacija udruženju EDUS u didaktičkoj opremi
  • Mnogo je projekata kroz koje djeluje Muslim Aid u BiH, ali posebnu pažnju organizacija posvećuje razvijanju projekata za djecu sa poteškoćama u razvoju.
  • Krajem ove kalendarske godine saradnja je ostvarena i sa udruženjem građana EDUS koji se bave individualnim radom sa djecom sa i bez autizma na principu Cabas sistema koji je osmišljen na Kolumbija univerzitetu u SAD. EDUS je od Muslim Aid-a dobio donaciju u iznosu od 6.000,00 KM u didaktičkom materijalu. Ova donacija je od izuzetnog značaja za udruženje EDUS, koje se bori za opstanak Cabas sistema u BiH, sistema dokazanog u radu sa djecom sa autizmom. 
  •  
  • 15.12.2012.
  •  
  •