• POČEO PROJEKT “GERONTLOŠKI PRISTUP NJEZI STARIH OSOBA U BORBI ZA OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA”
 • Muslim Aid je, u saradnji sa Udruženjem Centar za obrazovanje odraslih ASTRA iz Zenice, počeo sa implementacijom projekta kojim će 30 korisnika biti educirano i osposobljeno za njegu starih osoba.
 • Implementacija će trajati 12 mjeseci, tokom kojih će biti organizovano 500 časova obuke. 

  Cilj projekta je obučiti korisnike za pravilno pružanje njege i smanjiti broj nezaposlenih,  ali i promovisati zdravlje i poboljšati kvalitetu života primaoca i prušaoca usluga. 

  Također, polaznici će, u sklopu edukacije, pružati usluge brige i njege, starim i iznemoglim osobama koje se nalaze na evidenciji ustanova za socijalni rad, a koje zbog nedostatka kadra i sredstava trenutno nemaju podršku. 

 •  
 • 30.04.2013.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org