• PODJELA SADNICA I SJEMENA SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA SA PODRUČJA ISTOČNE BOSNE I OPĆINE VOGOŠĆA
  • Pružanje podrške socijalno ugroženim porodicama i njhovo osnaživanje, kroz razvoj poljoprivrede, jedan je od programa organizacije Muslim Aid.
  • Izdvajanje novca za proljetnu sjetvu predstavlja veliki problem porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Kako bi pomogao najugroženijim,  Muslim Aid je obezbjedio sadnice i sjemena za 250 osoba iz Istočne Bosne i 80 sa područja Općine Vogošća. 


  •  
  • 20.05.2013.
  •  
  •  
  • Muslim Aid Association
  • Koševo 10
  • 71000 Sarajevo
  • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org