• USPOSTAVLJENA SARADNJA SA OPĆINOM VOGOŠĆA
  • Dana 26. marta direktorica organizacije Muslim Aid, Edina Šehić-Saliji je sa Općinskom načelnikom Edinom Smajićem potpisala sporazum o saradnji.
  • Sporazum podrazumjeva zajedničko finansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i zdravstvene zaštite, kao i stipendiranje socijalno i materijalno ugrožene djece,   organiziranje podrške djeci sa poteškoćama u razvoju, te edukaciju nezaposlenih žena. 

  •  
  • 27.03.2013.
  •  
  •  
  • Muslim Aid Association
  • Koševo 10
  • 71000 Sarajevo
  • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org