• Završena implementacija projekta „Biblioteka kao resurs u inkluziji djece sa potešoćama u razvoju“
 • u sklopu programa edukacije Muslim Aid pružio podršku procesu inkluzije
 • NVO Muslim Aid i Biblioteka Sarajeva su tokom aprila i maja 2013 implementirali projekat „Biblioteka kao resurs u inkluziji djece sa poteškoćama u razvoju“. U sklopu projekta 40 bibliotekara i prosvjetnih radnika je, u dva trodnevna ciklusa, upoznato sa tehnikama i metodama prilagodbe i kreiranja materijala za djecu sa poteškoćama u razvoju. Cilj projekta je pružanje podrške informisanju i uključenosti djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica u javne i školske biblioteke. Svjesni smo da se barijere na koje nailaze djeca s teškoćama u razvoju  i njihove porodice često manifesitraju u vidu predrasuda i straha, ovim projektom htjeli smo da predočimo mogućnosti, tehnike i ideje kako kvalitetnije i sveobuhvatnije pomjerati granice i rušiti predrasude na koje osobe sa poteškoćama nailaze. Tokom edukacije polaznici su upoznati sa vrstama poteškoća i načinima na koje mogu pomoći djeci da maksimalno iskoriste svoje mogućnosti. 

  U sklopu projekta Biblioteka Sarajeva je dobila donaciju savremene bibliotečke građe u vrijednosti od 6.700,00 KM. Bibliotečka građa obuhvata knjige i pomagala za podršku u radu i edukaciji djece sa teškoćama u razvoju, a namjenjena je roditeljima, stručnjacima i studentima.


 •  
 • 26.06.2013.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org