• Organizacija Muslim Aid iz Sarajeva uspješno realizovala Kurban Projekt 2013
 • I ove godine Muslim Aid B&H je, u saradnji sa partnerima, organizovao podjelu kurbanskog mesa na području Sarajeva i Istočne Bosne.
 • U toku Kurban-bajrama posredstvom organizacije Muslim Aid oko 5.000 osoba opskrbljeno je kurbanskim mesom. Kurbani su darivani članovima udruženja Majke Srebrenice u Potočarima, Osobama za intelektualnim i fizičkim poteškoćama organizacije EMMAUS iz Doboj Istoka, članicama udruženja Žene žrtve rata, te povratnicima iz sela općine Srebrenica, Vlasenica, Milići, Zvornik i Bijeljina. 

  Svi uplaćeni kurbani su kupljeni u Srednjem Podrinju od farmera koji imaju vlastita stada, a to im je glavni izvor opskrbe. Kurbanske kože su predate Medžlisima IZ u Podrinju. Prije klanja sve ovce su imale uredne nalaze tako da je meso sa sigurnošću bilo zdravo i sigurno za ljudsku ishranu.

  Ukupno je 130 ovaca i 1 krava kurbana kupljena od strane organizacija i individualnih kupaca i to sljedećim redosljedom:
   
  1. Muslim Aid Velika Britanija - 32 ovce 
  2. Organizacija Sadaqatush preko Udruženja Istanbul - 64 ovce
  3. Muslim Aid Sarajevo pojedinci - 34 ovce
  4. Organizacija IHH preko Udruženja Istanbul - 1 krava 

  Više fotografija sa podjele možete vidjeti na našoj facebook stranici.
 •  
 • 19.10.2013.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org