• Poljoprivredni oporavak za općinu Sapna
 • Uskoro nove sadnice jabuka, kruški i šljiva za općinu Sapna.
 • U srijedu 29.10.2014.godine  predstavnici Muslim Aid-a BiH su se sastali u uredu općinskog načelnika gosp. Ismeta Omerovića s ciljem potpisivanja ugovora u saradnji za poljoprivredni oporavak u općini Sapna. 

  Prisjetimo se da je općina Sapna teško stradala usljed poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu u mjjesecu maju 2014.godine. Iako u Sapni nije bilo velikih poplav obimne padavine su prozurokovale veliki broj klizišta i odrona, pri čemu je bilo velikih posljedica  i po poljoprivedi u ovoj općini. 

  U cilju pružanja podrške u procesu oporavka Muslim Aid i općina Sapna   su potpisali  ugovor o saradnji za projekt pod nazivom „Poljoprivredni oporavak poplavljenog područja općine Sapna kroz rekonstrukciju plantažnih zasada šljive, jabuke i kruške“. Radi se u plantažnom projektu koji će obuhvatiti 107 domaćinstava čiji su voćnjaci pretrpjeli štetu tokom poplava, a kojim će biti obezbijeđeno 4.000 sadnica jabuke, 2.400 sadnica kruške te 6.000 sadnica šljive. 

  Kako bi obezbijedili stvarnu pomoć i postigli neovisnost korisnika projekta kao i njihov uspjeh ovaj projekt će obuhvatiti nekoliko segmenata. Korisnici će prije svega dobiti edukaciju u plantažnoj proizvodnji jabuka, kruški i šljiva kako bi stekli znanje i vještine u ovoj poljoprivrednoj grani. Nakon toga će im biti dodijeljeni start-up  paketi kako bi iskoristili praktično novostečeno znanje i započeli konačno svoj oporavak i obezbijedili sredstva  za sebe i svoje porodice, a što će sve doprinijeti na kraju općem oporavku općine u svakom pogledu - ekonomije, poljoprivrede, ali i okoliša koji je teško stradao tokom prirodnih nesreća u 2014.-toj godini. 

  Ovaj projekt je podržala Vlada Kraljevine Norveške.
 •  
 • 05.11.2014.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org