• Potpisan ugovor sa korisnicima projekta u oblasti stočarstva u Kaknju
  • Muslim Aid Sarajevo u saradnji sa općinom Kakanj u narednom periodu realizuje projekat u oblasti stočarstva na području općine Kakanj
  • Dana 10. i 17. 08. 2016. godine u prostorijama općine Kakanj upriličeno je potpisivanje ugovora u okviru realizacije projekta „ Samozapošljavanje materijalno ugroženih porodica kroz razvoj mini farmi u ruralnim oblastima na području općine Kakanj“. Potpisivanju ugovora prisustvovali su direktorica Muslim Aid ureda u Bosni i Hercegovini gđa. Edina Šehić-Saliji, načelnik općine Kakanj gdin. Nermin Mandra i krajnji korisnici projekta.

    Projekat „ Samozapošljavanje materijalno ugroženih porodica kroz razvoj mini farmi u ruralnim oblastima na području općine Kakanj“ kojeg Muslim Aid realizuje u saradnji sa općinom Kakanj obuhvata nabavku i isporuku steonih junica i junadi za tov. Osnovni cilj projekta je ekonomski osnažiti socijalno i finansijski marginalizirane porodice i podržati razvoj mini farmi na području  Kaknja. Pored toga, projekat će korisnicima pružiti mogućnost za samozapošljavanje i podizanje novonastalih i već postojećih mini farmi na području općine Kakanj. Shodno tome, kao rezultat projekta može se očekivati unaprijeđenje i razvoj sektora stočarstva u ruralnim područjima općine Kakanj što u konačnici vodi do poboljšanja kvaliteta života stanovnika Općine.

    Projekat će podržati 38 krajnjih korisnika kojima će biti dodjeljeno 43 steone junice i 8 junadi za tov. Prva faza projekta sastoji se od edukacije iz oblasti stočarstva kojoj će korisnici prisustvovati a nakon toga i nabavke i isporuke navedenih grla korisnicima. Omjer sufinansiranja u projektu je sljedeći: Muslim Aid u ukupnim troškovima projekta učestvuje sa 51,63% (90% za 10 socijalno i materijalno ugroženih korisnika i 40% za 33 steone junice za 26 korisnika projekta za proizvodnju mlijeka), općina Kakanj finansira 45% direktnih troškova projekta za 33 steone junice, te 100% troškova za nabavku junadi za tov, te sufinansiranje krajnjih korisnika od 15% ili 10% (socijalno i materijalno ugroženi korisnici). Nakon nabavke i distribucije grla slijedi period monitoringa u trajanju od 2 godine koji realizuje Muslim Aid Sarajevo.

  •  
  • 02.09.2016.
  •  
  •