• Edukacija za korisnike projekta stočarstva u općini Kakanj
  • Teorijskom edukacijom iz oblasti stočarstva počela realizacija projekta „ Samozapošljavanje materijalno ugroženih porodica kroz razvoj mini farmi u ruralnim oblastima na području općine Kakanj“
  • U okviru projekta „ Samozapošljavanje materijalno ugroženih porodica kroz razvoj mini farmi u ruralnim oblastima na području općine Kakanj“ dana 29.07.2016. godine održana je edukacija za korisnike projekta. Edukaciju  na temu ishrane krava i tovnih junadi održao je agronom Muslim Aid-a Admir Hodžić, magistar agronomije. Osnovni cilj edukacije bio je upoznati korisnike sa osnovnim principima ishrane navedenih grla i dobre hranidbene prakse. Pored toga, edukacijom su korisnici stekli znanja i iz domena pripreme kvalitetne stočne hrane a sve sa ciljem adekvatnog uzgoja dobivenih grla. Edukaciji u općini Kakanj prisustvovalo je 38 korisnika projekta koji su na kraju dobili priručne materijale.

    U narednom periodu slijedi realizacija isporuke 43 steone junice i 8 grla tovne junadi za korisnike projekta u Kaknju.

  •  
  • 02.09.2016.
  •  
  •