• Projekat jagodastog voća u općini Hadžići
 • Nakon teorijske edukacije na temu tehnologije proizvodnje maline u Hadžićima slijedi isporuka sadnica i sistema za navodnjavanje.
 • Muslim Aid Sarajevo u saradnji sa općinom Hadžići u prethodnom periodu započeo je realizaciju projekta jagodičastog voća. Osnovni cilj projekta je osnaživanje stanovništva u ovoj Općini kroz proizvodnju maline. Fokus grupe ovoga projekta bile su nezaposlene osobe i mladi bračni parovi. Kao krajnji rezultat projekta za očekivati je poboljšanje kućnih budžeta porodica koje su učestvovale u projektu.

  U projektu „Ekonomsko osnaživanje domaćinstava kroz proizvodnju maline“ učestvovalo je 18 osoba sa područja općine Hadžići. U prvoj fazi projekta korisnici su prisustvovali dvodnevnoj edukaciji (22. i 23. 09.) iz oblasti tehnologije uzgoja maline. Svim korisnicima koji su prisustvovali obuci na kraju su uručeni i certifikati. Prva faza projekta biti će finalizirala u narednom periodu dodjelom sadnica maline (1.200 sadnica maline sorte Vilamet) i sistemom za navodnjavanje površine od jednog duluma.

  Projekat je zasnovan na principu sufinansiranja gdje Muslim Aid Sarajevo i općina Hadžići sufinansiraju projekat sa 40% a krajnji korisnici u troškovima projekta učestvuju sa 20% od njegove ukupne vrijednosti.

 •  
 • 04.10.2016.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org