• Projekti plasteničke proizvodnje u devet gradova širom BiH
 • Muslim Aid Sarajevo u saradnji sa partnerskom organizacijom LDSC i Općinama/Gradovima realizovao je prvu fazu projekta plasteničke proizvodnje u devet gradova u BiH.
 • U proteklom periodu Muslim Aid Sarajevo je u saradnji sa partnerskom organizacijom LDSC i lokalnim Općinama/Gradovima u BiH realizovao  projekat „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno urgoženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“.  Projekat plasteničke proizvodnje je realizovan u devet općina širom BiH. Općine koje je obuhvatio projekat plasteničke proizvodnje su Gradačac, Visoko, Lopare, Zenica, Goražde, Bihać, Bužim, Srebrenik i Prijedor. Prva faza u realizaciji ovoga projekta provedena je kroz edukacije koje su izvedene u odabranim Općinama/Gradovima. Edukacijama je prisustvovalo 200 korisnika koji su imali priliku upoznati se sa osnovnim principima uzgoja povrća u zatvorenom prostoru. Usvojena teorijska znanja predstavljati će bazu za bavljenje plasteničkom proizvodnjom.

  Projekat plasteničke proizvodnje u odabranim Općinama zasnovan je na principima sufinansiranja gdje Muslim Aid i Općine/Gradovi učestvuju sa po 40% vrijednosti, dok krajnji korisnici sufinansiraju 20% od ukupne vrijednosti direktnih troškova projekta. Nakon prisustvovanja edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje korisnicima su na adresama isporučeni i montirani plastenici sa dodatnom opremom. U svim gore navedenim Općinama/Gradovima korisnicima je dodjeljeno po 20 plastenika sa dodatnom opremom. Korisnici su o okviru start-up paketa za bavljenje plasteničkom proizvodnjom dobili plastenik (100m2) sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“, mulch folijom i sadnicama za proljetnu sadnju. Usvojena znanja i vještine te dodjeljeni resursi omogućiti će korisnicima stvaranje boljih životnih uslova i unaprijeđenje života u ruralnim dijelovima BiH. U narednom periodu od dvije godine Muslim Aid će u saradnji sa Općinama/Gradovima provoditi fazu monitoringa sa ciljem vrednovanja uspjeha projekta plasteničke proizvodnje.

  Muslim Aid Sarajevo u saradnji sa partnerskom organizacijom LDSC i Općinama širom BiH i u narednom periodu nastavlja realizaciju projekta plasteničke proizvodnje. Ovim projektom plasteničke proizvodnje planirane su donacije resursa socijalno i materijalno ugroženim osobama te mladim osobama. Na taj način Muslim Aid tim u BiH želi doprinijeti poboljšanju kućnih budžeta i amortizovati negativne uticaje siromaštva u određenim područjima BiH.

 •  
 • 06.06.2017.
 •  
 •  
 • Muslim Aid Association
 • Koševo 10
 • 71000 Sarajevo
 • Bosnia i Herzegovina

© 2022 - Muslimaidbih.org