<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %> Realizovan projekt: "Osnaživanje socijalno ugroženih porodica kroz pčelarstvo i plasteničku proizvodnju"
  • Realizovan projekt: "Osnaživanje socijalno ugroženih porodica kroz pčelarstvo i plasteničku proizvodnju"
  • Muslim Aid nastavlja uspješnu saradnju sa Općinom Vogošća
  • S ciljem smanjenja siromaštva i osnaživanja socijalno i ekonomski ugroženih porodica sa područja općine Vogošća, Muslim Aid je organizovao edukacije iz oblasti pčelarstva, plasteničke proizvodnje i izrade biznis planova. Edukacije su podrazumjevale teorijski i praktičan dio, a pohađale su ih osobe čije se porodice nalaze u stanju socijalne potrebe.

    Kroz projekt je educirana 31 osoba, 8 za plasteniču proizvodnju, a 23 za pčelarstvo. Svi polaznici su dobili certifikate koji potvrđuju njihovo prisustvo i zalaganje tokom edukacije.

  •  
  •  
Developed by "BOT d.o.o. Sarajevo"