• ZIMSKE JAKNE I ČIZME ZA 87 UČENIKA U ISTOČNOJ BOSNI
 • Muslim Aid Association je protekle sedmice u sklopu projekta „Winterisation 2021“ vršio podjelu jakni i čizama za 87 učenika u 7 područnih škola u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku i Foči.

  Marginalizovana djeca odabrana su da dobiju zimsku jaknu i čizme u dogovoru sa 7 škola, koje su dostavile popise najugroženijih učenika koji spadaju u najmanje jednu od sljedećih kategorija: djeca samohranih majki, jetimi, nezaposleni i porodice s više od troje djece.

  Prethodno je kroz ovaj projekat donirano područnim školama šest peći na drva što će omogućiti za 42 učenika i 19 nastavnika novu ekonomičnu potrošnju goriva te obezbijediti zagrijavanje učionica, pružajući tako dugoročnu održivu pomoć područnim školama. Također, donirano je 10m3 drva za grijanje škole u Novoj Kasabi.

  Kroz ovaj projekat biće izvršena obnova fasade na Osnovnoj školi „Meša Selimović“ u Janji . Čim vremenski uslovi budu dozvoljavali, izvođač će početi sa izvođačkim radovima.

  Kompletan projekat je finansiran od strane Muslim Aid. Ovim putem se zahvaljujemo našim partnerima iz Velike Britanije.

 •  
 • 02.02.2022.
 •  
 •