• Muslim Aid kroz podjelu 200 plastenika realizovao projekat ekonomskog osnaživanja
 • U prvoj polovini 2019. godine Muslim Aid Sarajevo uz pomoć lokalnih partnera realizovao je projekat plasteničke proizvodnje. Kroz dodjelu 200 plastenika sa dodatnom opremom i specijalističkim edukacijama, cilje je bio ekonomski i socijalno osnažiti marginalizirane porodice sa naglaskom na mlade osobe.
 •  

  U prethodnom periodu od pola godine Muslim Aid Sarajevo je kroz niz aktivnosti realizovao projekat plasteničke proizvodnje. Projekat je realizovan u saradnji sa 10 Općina/Gradova širom BiH. Pored donatora LDSC(Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana), na projektu su učestovovali i sljedeći partneri: Prnjavor, Bihać, Vitez, Lukavac, Živinice, Foča, Doboj Istok, Olovo, Livno, Kalesija.

  Na osnovu predloženih partnerstava sa navedenim partnerima na projektu početkom godine je potpisan Sporazum o saradnji iz oblasti plasteničke proizvodnje na osnovu kojega se i krenulo u realizaciju navedenog projekta. Osnovni cilj projekta je bio afirmirati ruralna područja širom BiH kako bi stanovništvo na osnovu vlastitog rada bilo u stanju obezbjediti vlastiti dohodak. Projektom „„Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ ukupno je ekonomski potpomognuto 200 porodica.

  Ekonomska pomoć odabranim porodicama realizovana je kroz dodjelu start-up poljoprivrednog paketa. Ovaj paket uključivao je dodjelu plastneika od 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje “kap po kap”, mulch(crnom) folijom i sadnicama za sezonu proljeće/ljeto. Prije dodjele prirpadajućih resursa svi korisnici su prisustvovali specijalističkim edukacijama iz oblasti plasteničke proizvodnje. Cilj je bio kroz transfer znanja korisnike osposobiti za bavljenje plasteničkom proizvodnjom.

  Projekat plasteničke proizvodnje u gore navedenim Općinama/Gradovima realizovan je na principima sufinansiranja gdje su Muslim Aid Sarajevo i Općine/Gradovi učestvovali sa 40% novčanih sredstava dok su korisnici sufinansirali 20% ukupne direktne vrijednosti plastenika. 

  Realizacijom navedenog projekta plasteničke prioizvodnje Muslim Aid Sarajevo je ostvario saradnju sa preko 70 Općina/Gradova u BiH i ukupno podjelio 1300 plastenika od 100m2 sa ukupnom površinom pod plasteničkom proizvodnjom od 130 000 m2. Dodatno ohrabruje i činjenica da su se mnogi od dosadašnjih korisnika odlučili za plasteničku proizvodnju kao primarnu djelatnost. Također, mnogi od korisnika su nabavkom dodatnog plastenika unaprijedili vlastitu proizvodnju i nastavili u pravcu bavljenja poljoprivredom.

 •  
 • 24.06.2019.
 •  
 •