fbpx

900 učenika sa novim ruksacima i priborom ulazi u novu školsku godinu

Preko 900 učenika iz osnovnovnih školama “Memići”i “Sapna” u novu školsku godinu kreće sa novim ruksacima i školskim priborom.Donacija je samo dio aktivnosti koje se provode u okviru dvogodišnjeg projektaorganizacije Muslim Aid Association. Navedene škole podržane su do sadakroz renoviranje/utopljavanje, opremanje kabineta informatike, nabavku školskog inventara i didaktičkeopreme, IT obuke za nastavnike, besplatne stomatoloških pregleda i usluga i dr.

Cilj ovog projekata jepružiti školama i lokalnim zajednicama u kojim se nalaze dugoročnu podršku. U manjim sredinama škole predstavljaju, na neki način,centar kulturnog, društvenog i sportskog života zajednicama. Jačajući kapacitete škola, jačamo kapacitete lokalnih zajednica.

Ukupnavrijednost dvogodišnjeg projekta je preko 670.000 KM, a u narednoj školskoj2022./23. planira se nastavak aktivnostikroz infrastrukturne radove, opremanje biblioteka, nabavku didaktičkihmaterijala, saniranje sanitarnih čvorova, podršku djeci sa posebnim potrebama,njihovim roditeljima i nastavnicima i dr. Pored toga organizacija je finansirala utopljavanje i zamjenu krova uosnovnovnoj školi “Memići” u Memićima, kako bi se postigla energetskaefikasnost.

U utorak 06.09.2022. godine upriličena je primopredaja objektaosnovne škole “Memići” u Memićima.