fbpx

Dodjeljene steonih junica i tovnih junadi korisnicima u Kaknju

Dodjelom steonih junica i tovnih junadi realizovana prva faza projekta stočarstva u Kaknju

U periodu od 12. do 19. avgusta 2016. godine izvršena je dodjela steonih junica i tovnih grla junadi korisnicima projekta “Samozapošljavanje materijalno ugroženih porodica kroz razvoj mini farmi u
ruralnim oblastima na području općine Kakanj”.
Steone junice dobilo je 36 korisnika projekta dok su dva korisnika dobila po četri grla tovnih junadi.