fbpx

Donacija udruženju EDUS u didaktičkoj opremi

Mnogo je projekata kroz koje djeluje Muslim Aid u BiH, ali posebnu pažnju organizacija posvećuje razvijanju projekata za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Krajem ove kalendarske godine saradnja je ostvarena i sa udruženjem građana EDUS koji se bave inpidualnim radom sa djecom sa i bez autizma na principu Cabas sistema koji je osmišljen na Kolumbija univerzitetu u SAD. EDUS je od Muslim Aid-a dobio donaciju u iznosu od 6.000,00 KM u didaktičkom materijalu. Ova donacija je od izuzetnog značaja za udruženje EDUS, koje se bori za opstanak Cabas sistema u BiH, sistema dokazanog u radu sa djecom sa autizmom.