fbpx

Donacije kurbanskog mesa javnim kuhinjama i jetimima

U proteklom mjesecu u saradnji sa “Istanbul kulturnim centrom” Muslim Aid BiH kao implementacioni partner je podijelio sedam krava u mesu za akiku i kao kurban. Meso je podjeljeno narodnim kuhinjama i jetimima koje stipendira Udruženje “Istanbul edukacioni i kulturni centar”.

Podjela je urađena na sljedeći način:

– Dvije krave su doniranu u narodnu kuhinju Stari Grad u Sarajevu u kojoj se sprema svaki dan oko 1800 obroka,

– Dvije krave su donirane centralnoj kuhinji Crvenog križa u kojoj se spremaju obroci za oko 2500 osoba svaki dan,

– Jedna krava je donirana Merhametovoj narodnoj kuhinji u Tuzli,

– Također meso od dvije krave je podijeljeno i za 53. jetimske djece koje stipendira  “Istanbul edukacioni i kulturni centar”.

Ovaj projekt je izuzetno značajan zato što je potpisan ugovor o saradnji između “Istanbul edukacionog i kulturnog centra” i Muslim Aid-a BiH na godinu dana, što znači da će se u narednom periodu svaki mjesec donirati minimalno dvije krave narodnim kuhinjama. U proteklom mjesecu je donirano oko 1,5 tona mesa. Obzirom da usluge narodnih kuhinja koristi više hiljada ljudi, korist od ovih donacija je jako značajna i velika.