fbpx

Edukacija i socijalna inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju

Briga za najugroženije kategorije u društvu je misija NVO Muslim Aid koja u saradnji sa različitim partnerskim organizacijama osmišljava i implementira inovativne projekte koji odgovoraju na potrebe različitih korisnika.

Često nas zapi i motiviše snaga, želja, snovi i mogućnosti najranjivijih korisnika s kojim sarađujemo, a posebno djece koja su naša stalna motivacija da učinimo korak više i uložimo više truda da njihovu budućnost učinimo boljom. Veliko nam je zadovoljstvo objaviti početak još jednog značajnog projekta pod nazivom: Edukacija i socijalna inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju. Prvi ciklus trodnevnih radionica održan je u Sarajevu od 07. 01. do 09. 01. 2013., a nastavit će se još u Zavidovićima i Tomislavgradu.

U ovom projektu je primjenjen pristup “Planiranja usmjerenog na osobu”, čime se u središte planiranja budućnosti osobe sa poteškoćama stavlja sama osoba i njene želje, pri čemu se ona aktivno konsultuje u cijelom procesu. Ovaj jedinstveni pristup prezentovale su kolegice/edukatorice iz Sumera koje su kroz trodnevne radionice upoznale roditelje i djecu sa ovim pristupom i praktično im pokazale kako se on primjenjuje u svakodnevnom životu. Ovo je veoma bitno, jer su pristutna bila i djeca koja se ne mogu vokalno izraziti, ali bez obzira na to uspješno su sudjelovala u radionicama. 

 Radionice su bile sljedeće:

a) Edukaciju za roditelje pod nazivom: “Razmišljanje usmjereno na osobu” koje daju uvid i konkretne alate kako se mogu detektovati potrebe djeteta, ono što ono voli, ne voli i sl. čime sve aktivnosti koje planiramo radimo u skladu sa njegovim željama.  Pri tome nije bitno da li se dijete može vokalno izraziti, jer na osnovu neverbalne komunikacije možemo donositi zaključke.

b) Kreativne radionica za djecu na kojoj su radili na razumjevanju emocija, zvučni loto, karaoke, šaljive igre upoznavanja i dr.

c) Socijalni dan sa djecom sa poteškoćama i njihovim roditeljima:  taj dan smo išli u Cinema City i gledali crtić “Nemo” koji nas je potpuno osvojio. Djeca su bila oduševljena i sretna!