fbpx

Ekonomsko jačanje žena kroz pčelarstvo

Muslim Aid BiH u procesu ekonomskog osnaživanja ugroženih žena sa područja Hercegovine kroz pčelarstvo i proizvodnju meda

U saradnji sa organizacijom “Osmijeh jetima”  Muslim Aid BiH je uspješno započeo sa projektom osnaživanja marginaliziranih žena sa područja Hercegovine kroz pčelarstvo i proizvodnju meda. Ovim putem je u prvom ciklusu projekta 14 samohranih majki prošlo kroz intenzivnu obuku u pčelarstvu i proizvodnji meda. Nakon teoretske  edukacije u Mostaru učesnice projekta su dobile i praktičnu obuku u Blagaju dok će u toku mjeseca maja svim korisnicama koje su uspješno završile ovu obuku biti dodijeljene po četiri LR košnice sa tri nastavka, kvalitetni rojevi sa osam punih okvira, te puna pčelarska oprema i odijela. Time će korisnice ovog projekta biti potkrijepljene teoretskim i praktičnim znanjem, ali i svim potrebnim sredstvima koja su im potrebna za uspješan biznis u pčelarstvu i proizvodnji meda. 

Bitno je napomenuti da su korisnice imale vrlo malo prethodnog iskustva, međutim sve one imaju člana porodice koji posjeduje neko znanje ili interesovanje za pčelarstvo, ali nisu imali sredstva kojim bi nabavili potrebne materijale koje bi im omogućilo intenzivno bavljenje istim. Ovim putem su korisnice potkrijepljne znanjem i sredstvima, ali će imati i nekog ko će im pružiti podršku i pomoć u njihovom poslu. Pored toga je projekt osmišljen tako da će korisnice imati uvijek i profesionalnu podršku i pomoć od strane instruktora pri Muslim Aid-u, ali i njegovih vanjskih saradnika koji će ih nadgledati kako bi osigurali njihov uspjeh. 

Ovaj projekt je vrlo značajan jer ima cilj ekonomskog jačanja i afirmacije marginaliziranih žena. Pored toga pokazuje veliku društvenu odgovornost jer marginalizirane žene ne pušta bez podrške po završetku projekta već nastavlja pružanjem profesionalne pomoći i savjeta kako bi uspjele u svom novom biznisu.  

Vrijednost ovog projekta se ogleda i u tome da oživljava pčelarstvo za koje možemo reći da je na neki način uveliko ugroženo zbog velikog izumiranja pčela, što je jedan od glavnih uzroka rastućih cijena meda kako na domaćem tako i na stranom tržištu.  Korisnice ovog projekta će ovim putem doprinijeti očuvanju prirode brigom koju će voditi o pčelama koje su itekako važne za cjelokupni ekosistem.