fbpx

IT obuka za 40 nastavnika

Muslima Aid Association uspješno je realizovao IT obuku za 40 nastavnika u osnovnim školama “Memići” i “Sapna”

Muslim Aid Association u saradnji sa Edukacijskim centrom Nahla – Tuzla od novembra 2021. do januara 2022. godine realizovao je obuku iz korištenja informatičkih alata za nastavno osoblje u osnovnim školama “Sapna” i “Memići”.

Obuka je obuhvatala upoznavanje sa radom u Word-u, Excel-u, Power Point-u, Google Drive-u i Moodle platformi. Realizirana je za 40 nastavnika u trajanju od 24 časa. Pored praktičnog dijela edukacije, polaznici su dobili i priručnik sa osnovama rada u u Word-u, Excelu, kao i materijal za Moodle platformu koja se koristi za odvijanje online nastave.

IT obuka značena je jer je informatička pismenost od strane nastavnika istaknuta kao neophodna za poboljšati da bi se unaprijedio nastavni proces.

Spomenuta obuka implementirana je u sklopu “Community Based Project” koji ima za cilj jačanje kapaciteta osnovnih škola “Memići” i “Sapna” kroz stvaranje boljih uslova školovanja za oko 900 učenika u obe škole.

U proteklom periodu Muslim Aid Associacija je kontinuirano radila na poboljšanju uslova školovanja učenika u ovim školama, te smo:

  • Donirano je 240 školskih klupa i 140 stolica
  • Opremljeni su kabineti informatike sa računarima u obje škole
  • Donirani su printeri, projektori i projekciona platna
  • Obezbijeđene su IT edukaciju za 40 nastavnika
  • Zamjenjena je smo stolariju u OŠ “Memići”
  • Donirane su trakaste zavjese za područnu školu u “Sapni”

Trenutno su u toku edukacije o oralnom zdravlju i stomatološki pregledi za 975 učenika i podjela vaučera za besplatene stomatološke usluge za 210 učenika kojim je to potrebno.

U narednom periodu predstoji nastavak vanjskih infrastrukturnih radova na osnovnoj školi “Memići”