fbpx

Jačanje kapaciteta osnovnih škola “Sapna” i “Memići”

U sklopu CBM projeta u osnovnim školama “Sapna” i “Memići” u toku su su edukacije o oralnom zdravlju i stomatološki pregledi za 957 učenika.

Obzirom da je uočena niska svijest o važnosti zdravlja zuba, uočene neredovne posjete učenika stomatologu odlučili smo omogućiti da svih 957 učenika u obe škole imaju edukaciju o oralnom zdravlju i budu pregledani od strane stomatologa. Predviđeno je da oko 210 učenika dobiti vaučere za besplatne stomatološke usluge.

Navedena aktivnost realizira se kao dio CBM projekta, koji ima za cilj jačanje kapaciteta osnovnih škola “Sapna” i “Memići”.

U proteklom periodu Muslim Aid Associacija je kontinuirano radila na poboljšanju uslova školovanja učenika u ovim školama te smo:

  • Donirali smo 240 školskih klupa i 140 stolica
  • Opremili smo kabinete informatike sa računarima
  • Donirali smo smo printere, projektore i projekciona platna
  • Obezbijedili smo IT edukaciju za 40 nastavnika
  • Zamijenili smo stolariju u OŠ “Memići”
  • Donirali smo trakaste zavjese za područnu školu u “Sapni”

U narednom periodu predstoji nastavak vanjskih infrastrukturnih radova.

U video i na slikama možete vidjeti dio onoga što je urađeno u jednoj od škola, kao i atmosferu sa stomatoloških pregleda.