fbpx

Jačanje stočnog fonda na području Općine Breza kroz dodjelu steonih junica

U prethodnom periodu započeo je sa realizacijom projekat stočarstva na području Općine Breza. Ovaj projekat ima za cilj jačanje stočnog fonda u lokalnim zajendicama kroz direktno osnaživanje pojedinaca i njihovih porodica kroz dodjelu steonih junica. U prethdnom periodu obavljena je selekcija korisnika ovoga projekta i potpisani tripartitni ugovori o sufinansiranju.

Ugovore o sufinansiranju i ime Općine Breza potpisao je načelnik Vedad Jusić, iskazavši zadovoljstvo učešćem na projektima socio-ekonomskog razvoja. Načelnik Jusić naveo je da ovakvi projekti ne pomažu samo pojedinscima i njihovim farmama nego doprinose povećanju broja grla na području ove općine i omogućavaju dostupnost mliječnih proizvoda široj društvenoj zajednici.

Ugovore je potpisalo 20 korisnika projekta a nakon nekoliko dana od potpisivanja isporučen je prvi kontigent junica za 8 korisnika projekta. U narednom periodu očekuje se isporuka i ostalih junica na zadovoljstvo svih korisnika projekta.

Muslim Aid Association je svjestan činjenice da mala porodična gazdinstva počivaju na proizvodnji zdravstveno ispravne hrane i u skladu sa time razvija svoje programe. Jedan od takvih programa je i program stočarstva koji ima dvojak cilj. Najprije da osnaži porodice i njihove farme novih ekonomski isplatljivijim grlima a nakon toga da doprinse cijeloj zajednici kroz povećaje broja grla i produkcije mliječnih proizvoda. Projekat u tome ima još veći značaj budući da posljednji podaci ukazuju na kontinuirano smanjenje broja grla i gašenje malih proizvodnih domaćinstava koji su okosnica razvoja lokalne zajednice.