fbpx

Jedno dijete jedna godišnja članarina!

Projekt pokretne biblioteke već drugu godinu funkcioniše u Istočnoj Bosni.

Kada smo krenuli sa implementacijom 2010. godine 24 škole je prihvatilo i uključilo se u ovaj projekt,a sada ih je u 2012. godini 39. Trenutno 5000 učenika osnovnih škola u Srednjem Podrinju koristi knjige za lektiru i drugu edukativnu građu koju im dovozi Molly u njihove škole svaki mjesec. Zahvaljujući ovom projektu područne/seoske škole napokon imaju biblioteku koju njihovi učenici mogu koristiti.

Kada nije postojala Molly učitelji/ce su djeci u tim školama na času lektire čitali/e kopirana 1-2 lista iz knjige lektire koju trebaju obrađivati, djeca niti bi vidjela knjigu, a još manje je čitala. Sada mali borci mogu čitati i potpuno besplatno koristiti svu građu koju posjeduje mobilna biblioteka Molly i dobiti je u svojoj školi.

Sa radošću konstatujemo da dobrom organizacijom i planiranjem nijedan učenik nije ostao bez knjige lektire i da su u potpunosti uspjeli ispoštovati ono što im školski plan i program nalaže da čitaju. A đaci su zauzvrat čitali, čuvali i vraćali na vrijeme knjige u biblioteku.

Sada je Muslim Aid BiH da bi održao ovaj izuzetno bitan projekt pokrenuo humanitarnu akciju “Jedno dijete jedna godišnja članarina!” u kojoj doniranjem 10 KM omogućavate da jedno dijete iz Podrinja potpuno besplatno koristi usluge biblioteke i pomažete dalji rad mobilne biblioteke Molly bez koje bi ovi mališani imali nekvalitetno i polovično obrazovanje.

Pomozimo da sva naša djeca imaju jednake mogućnosti za kvalitetno obrazovanje i bolju budućnost!