fbpx

Kraj prvog ciklusa engleskog jezika i IT kurseva – GRM centar

Nedavno otvoreni GRM Omladinski I Edukativni Centar je nagradio diplomama zavšetak prvog ciklusa engeskog i IT kurseva.

U petak dana 24. jula, polaznici koji su pohađali prvi ciklus engleskog jezika i IT kurseva, u nedavno renoviranom Omladinsko-Edukativnom Centru GRM, nagrađeni su diplomama za svoj uspjeh. Imam, koji inače vodi brigu o GRM Centru, zajedno sa učiteljem egleskog jezika dodijelio je diplome uspješnim polaznicima.

U sklopu Edukativnog Programa Muslim Aid-ovog Projekta, ukupno 47 polaznika pohađalo prvi ciklus, 21 polaznik zavšio je IT kurs, a 26 kurs engleskog jezika.