fbpx

Organizacija Muslim Aid iz Sarajeva uspješno realizovala Kurban Projekt 2013

I ove godine Muslim Aid B&H je, u saradnji sa partnerima, organizovao podjelu kurbanskog mesa na području Sarajeva i Istočne Bosne.

U toku Kurban-bajrama posredstvom organizacije Muslim Aid oko 5.000 osoba opskrbljeno je kurbanskim mesom. Kurbani su darivani članovima udruženja Majke Srebrenice u Potočarima, Osobama za intelektualnim i fizičkim poteškoćama organizacije EMMAUS iz Doboj Istoka, članicama udruženja Žene žrtve rata, te povratnicima iz sela općine Srebrenica, Vlasenica, Milići, Zvornik i Bijeljina. 

Svi uplaćeni kurbani su kupljeni u Srednjem Podrinju od farmera koji imaju vlastita stada, a to im je glavni izvor opskrbe.

Kurbanske kože su predate Medžlisima IZ u Podrinju. Prije klanja sve ovce su imale uredne nalaze tako da je meso sa sigurnošću bilo zdravo i sigurno za ljudsku ishranu.

Ukupno je 130 ovaca i 1 krava kurbana kupljena od strane organizacija i inpidualnih kupaca i to sljedećim redosljedom:

1. Muslim Aid Velika Britanija – 32 ovce 

2. Organizacija Sadaqatush preko Udruženja Istanbul – 64 ovce

3. Muslim Aid Sarajevo pojedinci – 34 ovce

4. Organizacija IHH preko Udruženja Istanbul – 1 krava 

Više fotografija sa podjele možete vidjeti na našoj facebook stranici.