fbpx

Osnaživanje žena kroz poljoprivredu – isporuka mašina i edukacija

Isporuka mašina i edukaciju članica udruženja “Zvijezda” iz Vareša koje su korisnice projekta “Osnaživanje žena kroz poljoprivredu”. Ovom prilikom dobile su potrebne mašine koje će im značajno pomoći u radu.

Projekat “Osnaživanje žena kroz poljoprivredu” koji se implementira u općini Vareš podrazumijevao je pomoć i osnaživanje članica udruženja “Zvijezda” da budu finansijski neovisne kroz proizvodnju domaćih proizvoda i njihovog plasmana na tržište.

Na početku projekta uručili smo Udruženju prodajnu kučicu koja će se nalaziti na atraktivnoj lokaciji uz restoran “Ribnjak” u Varešu. U drugom dijelu projekta obezbijeđene su šerpe i mašine za preradu voća i sterilizaciju, ujedno je urađena edukacija i prezentacija navedenih mašina članicama udruženja.

Sve navedeno ostaje u vlasništvu Udruženja “Zvijezda” i bit će na raspolaganju svim članicama.