fbpx

Osnaživanje žena obukom za uzgoj i preradu biljaka

Uz pomoć prirodnih dobara Bosne i Hercegovine marginalizirane žene pronalaze način za vlastitu afirmaciju i ekonomsku stabilnost

Uz pomoć domaćeg prirodnog bogatsva Muslim Aid BiH zajedno sa Ž.E.O. Kewser namjerava ekonomski osnažiti oko 20-25 žena općine Vogošća. Projekat pod nazivom “Ekonomsko osnaživanje marginaliziranih žena u polu-ruralnim područjima Vogošće  kroz uzgoj i preradu bilja” ima cilj  pružiti ženama edukaciju i obuku  u uzgoju, branju i preradi ljekovitih biljaka kako bi putem proizvodnje i prodaje čajeva mogle postići veću ekonomsku stabilnost. 

S jedne strane, je svima poznato kako je nezaposlenost veliki problem bosanskohercegovačke realnosti, ali mnogi u svemu tome zaborave na činjenicu da veliki procenat žena snosi dodatne posljedice. Nakon rata mnoge žene su postale samohrane majke, ili su čak i same ponijele zdravstvene posljedice i pate od invaliditeta. Dodatni problem predstavlja činjenica da većina tih žena nema ni srednjoškolsko obrazovanje, a pored svega toga sada su one glavni oslonac za svoje porodice, ili su same bez ikakve podrške.  

S druge strane, Bosna i Hercegovina predstavlja jednu od najbogatijih zemalja Evrope ako ne i svijeta po pitanju prirodnih dobara od kojih se mogu izvući mnoge koristi. Obzirom na to, stručna rukovoditeljica ovog projekta, ujedno i direktorica Ž.E.O. Kewser Sadika Avdić, je u uvodu u prvi nastavni čas kazala da naša zemlja pruža najbolje potencijale za ovu vrstu poduzetništva, malog biznisa za inpidue i porodice. Budući da imamo puno neuposlenih žena, samohranih majki koje nisu nigdje posebno orijentirane,  zasigurno bi bile zainteresirane da im uzgoj, branje i prerada ljekovitog i začinskog bilja bude i koristan hobi ali i način uvećanja kućnog budžeta.

U prvom ciklusu su žene s područja Vogošće dobile adekvatnu edukaciju i obuku u uzgoju i preradi bilja. Pored toga su dobile i edukaciju i trening za sticanje najosnovnijih poslovnih vještina, pri čemu su povezane i sa potencijalnim partnerima i kupcima. Time se ženama osiguralo sve što im je potrebno za vođenje vlastitog biznisa i ekonomsko osnaživanje, ali će ujedno doprinijeti i domaćem tržištu putem uzgoja i prerade domaćeg bilja. 

Direktorica Muslim Aid-a Edina Šehić Saliji smatra da je važnost ovog projekta iznimna. Naglasila je da njegov uspjeh najviše zavisi od polaznica i njihove spremnosti da na njemu istraju, te da se nakon obučavanja aktivno orijentišu na proizvodnju i preradu začinskog i ljekovitog bilja.

Ipak, svojom inicijativom i odzivom za ovaj projekt su žene ponovo pokazale kako su spremne za učenje i za rad i trebaju svima pružiti primjer  kako se uprkos problemu nezaposlenosti može pronaći način za vlastiti biznis. Trenutno je u toku drugi ciklus projekta koji podrazumijeva obuku u proizvodnji čajeva, dok su pozitivna iskustva ovog projekta doprinijela tome da se isti prenese i na područje općine Hadžići gdje je već započeo prvi ciklus edukacije.