fbpx

Pčelari u tri grada podržani sa pčelinjim društvima i opremom

Projekat pčelarstva realizuje se tokom 2023. i 2024. godine a do sada je 31 pčelar ostvario poticaj u vidu pčelinjih društava i kompletne opreme za bavljenje ovom poljoprivrednom aktivnošću.

Muslim Aid Association u prethodnom periodu je realizovao prvu fazu dvogodišnjeg projekta pčelarstva. Projekat se implementira uz podršku tri lokalne samouprave (Jablanica, Zenica i Vlasenica) a ima za cilj socijalno i ekonomski osnažiti mlade pčelare, pčelare početnike i pčelarke a sve sa ciljem njihovog ekonomskog rasta. S time u vezi u prethodnom periodu 31 pčelarka i pčelar dobili su po 5 pčelinjih društava i kompletnu opremu za pčelarstvo.

Direktorica Edina Šehić-Saliji navodi da je ovaj projekat značajan sa više aspekata. Ponajprije, ovim projektom osnažuju se individualni pčelari i putem podjele resursa direktno se utiče na povećanje njihovih ekonomskih performansi. Drugi aspekt projekta vezan je za ekologiju budući da su pčele ključne za održavanje zdrave životne sredine i biodiverzoteta.

Odabir korisnika projekta vršen je putem javnog poziva provođenog od strane lokalnih samouprava uz koordinaciju Muslim Aid Association. Svi korisnici projekta će tokom trajanja cjelokupnog projekta imati podršku svojih mentora i udruženja pčelara koji su uključeni u projekat. Udruženja pčelara će u narednom periodu vršiti nadzor nad njihovom proizvodnjom i obavljati kontinuirane edukacije.