fbpx

POČEO PROJEKT “GERONTLOŠKI PRISTUP NJEZI STARIH OSOBA U BORBI ZA OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA”

Muslim Aid je, u saradnji sa Udruženjem Centar za obrazovanje odraslih ASTRA iz Zenice, počeo sa implementacijom projekta kojim će 30 korisnika biti educirano i osposobljeno za njegu starih osoba.

Implementacija će trajati 12 mjeseci, tokom kojih će biti organizovano 500 časova obuke. 

Cilj projekta je obučiti korisnike za pravilno pružanje njege i smanjiti broj nezaposlenih,  ali i promovisati zdravlje i poboljšati kvalitetu života primaoca i prušaoca usluga. 

Također, polaznici će, u sklopu edukacije, pružati usluge brige i njege, starim i iznemoglim osobama koje se nalaze na evidenciji ustanova za socijalni rad, a koje zbog nedostatka kadra i sredstava trenutno nemaju podršku.