fbpx

PODRŠKA ŽENSKIM ORGANIZACIJAMA U ŠEST BIH GRADOVA

Organizovanje pomoći ženama koje žive u manjim BiH gradovima, važan je segment djelovanja organizacije Muslim Aid.

U okviru projekata edukacije Muslim Aid je finansijski podržao projekat “Podrška ženskim organizacijama u šest BiH gradova” kojeg su realizovali: udruženje “Misao” – TUZLA, ogranak CEI Nahla – BIHAĆ, Asocijacija žena “Nur” – GORNJI VAKUF, udruženje “Sehara” – MOSTAR, udruženje “Karneol” ““ ZENICA, udruženje “Biser” – BANJA LUKA.

Ovim projektom uključene su žene koje ranije nisu imale priliku da se na ovakav način educiraju u svojoj loklanoj zajednici. Ženama je omogućeno učešće u kreativnim i interaktivnim radionicama, kursevima i edukacijama.  S ciljem povećanja konkurentnosti žena na tržištu rada organizovane su edukacije iz oblasti informatike, računovodstva i engleskog jezika. Pored toga organizovali smo i interaktivne radionice za jačanje kapaciteta ženskih udruženja, kreativne radionice za izradu nakita, te slikanje na staklu i svili. Polaznice su kroz projekat educirane i o mentalnom i reproduktivnom zdravlju,kao i o polno prenosivim bolestima, značaju prevencije u stomatologiji, ali  i o zdravlju srca i prevenciji razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Izjave korisnica:

Samira Bakić, “Nur”, Gornji Vakuf

Prije svega želim da se od srca zahvalim organiziaciji Muslim Aid, zbog toga što su prepoznali značaj djelovanja na lokalnom nivou, posebno kada je u pitanju educiranje žena koje je uistinu neophodno. Vaša podrška nam je puno značila, posebno cijenimo iskustvo koje smo stekli učešćem u ovom projektu.  U etnički podjeljenom grad, kao što je Gornji Vakuf veoma je važno raditi na otklanjanju barijera između ljudi i njihovom zajedničkom djelovanju za dobrobiti zajednice, ovaj projekt nam je pomogao da shvatimo i vlastitim primjerom pokažemo da je to moguće postići. Također se želim zahvaliti Nahli na izvrsnom mentorstvu i podršci koja nam je  omogućila da se za kratko vrijeme od ideje razvijemo u  jaku žensku organizaciju, koja je spremna da preuzme nove odgovornosti i doprinese napretku zajednice. 

Aida dr. Alemić-Halilović, “Biser”, Banja Luka

Povratnička populacija u Banja Luci je mala i izložena raznim pritiscima, te nam je svaki vid pomoći dobro došao, a posebno ona koja ima za cilj institucionalno jačanje i izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija. Udruženje “Biser” kroz svoj rad pruža neophodnu
podršku povratnicima, posebno u smislu edukacije i kulture. Kroz ovaj projekt smo okupili mlade ljude u organizaciji i podstakli ih da nastave da rade sa nama i tako doprinesu svojoj zajednici. Ovom podrškom Muslim Aid nam je pokazao da razumije probleme i izazove s kojima se susrećemo i da nismoz aboravljeni. 

Selma El Haj Ahmad, “Karneol”, Zenica

Učešćem u ovom projektu naučili smo mnogo kao organizacija, ali i kao pojedinci. Naše znanje o radu u NVO sektoru bilo je jako ogrančeno i skoro da nismo imali iskustva u implementaciji projekata. Ovaj projekt nam je pomogao da se pozicioniramo u lokalnoj zajednici i saznamo najbolje načine za unaprijeđivanje života ženama u zajednici. Podrška koju smo imali od Nahle kao mentora omogućila nam je da iz vlastitih iskustava naučimo važne lekcije. Hvala Muslim Aid što ste nam otvorili vrata za nove mogućnosti.