fbpx

POSJETA KORISNICIMA KURBAN PROJEKTA 2009

Korisnici Kurban pojekta 2009 će dobiti 25 sjajnih ovaca u vidu donacije Muslim Aid-a, kao dio Ekonomskog razvoja Stočarstva.
Korisnici će odgajati donirane ovce koje će se prodavati za Kurban (kurbasnko meso), profit će biti iskorišten za kupovinu novih ovaca kako bi se povečao broj stoke.
Najnoviji razvoj projekta sljedi u prilogu.

1.  Mevludin Ahmetović

Mevludin i njegova supruga Ifeta (na slici) brinu se o svojoj stoci, čiji se broj uduplao od prethodno doniranog. Oni sada imaju preko 54 ovce, a neke su čak ojanjile blizance.

Oboje rade veoma marljivo na uzgoju stoke i raduju se uskorom Kurban bajramu, kada će biti u mogućnosti da prodaju dio stada za kurbansko meso, a tim novcem će kupiti steone mliječne krave i time proširiti i obogatiti svoju farmu. Njiihova porodica će, također, imati priliku da zadrži jedan dio Kurbana za sebe.
Uzgajanje stoke nije jednostavno, ali oni su veoma sretni da imaju mogućnost da izdržavaju svoju porodicu i privređuju u tom zabačenom dijelu gdje im je prvi komšija udaljen čak 10 km.

2.  Muhizin Omerović

Muhizin, njegova supruga Emina i njihovo dvoje male djece također su korisnici ovogodišnjeg Kurban Projekta 2009. Muhizin ima 35 godina  i povratinik je, završio je Ekonomski fakultet i Perzijski jezik u Iranu. Muhizinovo poznavanje engleskog jezika je također veoma dobro.  Zbog teške ekonomske situacije Muhizin je uzgubio posao u mjesnoj zajednici kao adminstrativni radnik. Da bi mogao izržavati svoju porodice Muhzin se okrenu ka stoćarstvu kao jedinoj alterantivi preživljavanja.

Prilikom naše posjete susreli smo Muhizinovu ženu Eminu kako sa starijim sinom Esadom čuva ovce. Emina je veoma zahvalna za pomoć koju su dobili od Muslim Aid-a, za mladu jagnjad koju će iskoristiti za dalje širenje stada, prodati a zadržat će i jedan dio za svoju porodice. Emina nas je obavijestila da očekuje bebu, tako da će se korisnici ove donacije uskoru i povećati!

 3.  Muharam Sinanović

Muharem je ratni vojni invalid, koje je za vrijeme rata  ranjen čak osam puta. On je djelimično invalid sa jednom umjetnom nogom i okom i mnogobrojnim ožiljcima po čitavom tijelu. Muharem je nosioc zlatnog ljiljana.

Muharem živi sa svojom ženom, 6 djece i starim roditeljima. Ukupno 11 osoba živi u skromnoj dvosobnoj kući.

Muharem je iskoristio  donaciju Muslim Aid-a da kupi koze umjesto ovaca. Iako se  koze mogu  koristi u svrhu Kurbana, bosanski stočari radije uzgajaju ovce jer im je to manje zahtjevno. S druge strane, koze su efikanije zato što ojare najmanje po dvoje jareta, tako da se orginalni broj ubrzo utrostruči. U Muharemovom slučaju, koji do sad ima 80 ovaca, pomoći će mu njegovi sinovi Mujo i Halil, koji inače nemaju nikakvo zaposlenje.
 

Muharem je veoma zahvalan Muslim Aid-u za ovu  velikodušnu donaciju, jer će uzgoj koza njemu i njegovoj sinovima pružiti prihode za život, i stalno zaposlenje.