fbpx

Prezentacija rada NVO Muslim Aid na FIN-u

Interesovanje za rad i aktivnosti Muslim Aid-a u Bosni i Hercegovini a i u svijetu iskazali su i studenti završne godine studija na Fakultetu Islamskih Nauka (FIN) u Sarajevu.

Na poziv doc. dr. Mustafe Hasanija uposlenici Muslim Aid-a su prezentirali rad organizacije i odgovarali na mnogobrojna pitanja vezana za aktivnosti naše organizacije. Prezentacija je rađena u sklopu predmeta “Praktikum” a cilj je bio i općenito predstaviti nevladin sektor budućim diplomantima i dati im uvid na koji način bi se oni sa znanjima i iskustvima stečenim na fakultetu mogli uključiti u rad neke nevladine organizacije.

Prezentacija je bila izuzetno uspješna i po riječima studenata veoma interesantna, korisna i što je najvažnije potakla je razmišljanja o mogućem volonterskom angažmanu sa Muslim Aid-om a i u drugim NVO.