fbpx

Projekat plasteničke proizvodnje realiziran i u drugoj polovini 2018. godine

Muslim Aid Sarajevo je u prethodnoj godini nastavio vrlo uspješnu saradnju sa LDSC organizacijom (Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana). Na osnovu te saradnje prethodno je potpisan ugovor sa 9 Općina/Gradova a to su: Modriča, Ljubuški, Novi Travnik, Kakanj, Ilidža, Vogošća, Rudo, Šekovići i Ilijaš. Osnovni cilj ostvarene saradnje je bio animirati ruralna područja za bavljenje poljoprivredom što bi u konačnici moglo rezultirati poboljšanjem kvaliteta života svih građana ovih područja.

Projektom “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima” socijalno i ekonomski je osnaženo ukupno 180 korisnika. Prva faza projekta je realizovana kroz edukacije koje su pohađali korisnici projekta. Korisnici projekta, njih 180
imali su priliku upoznati se sa osnovnim principima uzgoja povrtlarskih kultura u zatvorenom prostoru i principima dobre poljoprivredne prakse. Nakon toga svim odabranim korisnicima su dodjeljeni plastenici sa dodatnom opremom što uključuje sistem za navodnjavanje “kap po kap”, crnu foliju i sadnice
za sezonu jesen/zima.

Projekat plasteničke proizvodnje u gore navedenim Općinama/Gradovima realizovan je na principima sufinansiranja gdje su Muslim Aid Sarajevo i Općine/Gradovi učestvovali sa 40% novčanih sredstava dok
su kranji korisnici sufinansirali 20% ukupne direktne vrijednosti projekta. 

Projekti plasteničke proizvodnje provedeni su sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja marginaliziranih porodica u ruralnim područjima u BiH. Također, projekti plasteničke proizvodnje imali su za cilj unaprijeđenje kvaliteta života mladih bračnih parova kroz dodjelu start-up paketa. Muslim Aid u saradnji sa partnerskom organizacijom LDSC i lokalnim Općinama/Gradovima i u narednom periodu planira implementirati projekat plasteničke proizvodnje.