fbpx

Projekat stočarstva realizovan u 2018. godini

Muslim Aid u saradnji sa Općinama/Gradovima realizovao je projekat stočarstva. Korisnici, njih 40, su dobili po jednu visokosteonu junicu.

Godinu 2018. Muslim Aid tim u BiH je obilježio implementacijom poljoprivrednih projekata. Jedan od njih je svakako i projekat stočatstva. Ovaj projekat je implementiran u saradnji sa 4 Općine/Grada na području BiH. Općine/Gradovi Hadžići, Goražde, Zenica i Lukavac su u saradnji sa Muslim Aid organizacijom na jesen 2018. godine implementirali projekat stočarstva. Projekat je obuhvatao donaciju 40 visokosteonih junica, sa po 10 u svakoj navedenoj Općini/Gradu. Korisnici programa su dobili po jednu visokosteonu junicu.

Projekat stočarstva u gore navedenim Općinama/Gradovima realizovan je na principima sufinansiranja gdje su Općine/Gradovi učestvovali sa 40% novčanih sredstava. Krajnji korisnici projekta  su sufinansirali 10% ukupne direktne vrijednosti projekta, dok je Muslim Aid preko donator obezbjedio 50% sredstava
za potrebe projekta.

Prvi monitorinzi na terenu ukazuju da je projekat već polučio pozitivne rezultate. Osnovni cilj projekta bilo je socijalno i materijalno obezbjediti pomoć za marginalizirane skupine društva kako bi kroz stočarstvo bili ublaženi negativni socio-ekonomski efekti I poboljšani uslovi života u ruralnim sredinama.