fbpx

Projekt sanacije osnovnih škola i donacije školskog namještaja i didaktičke opreme

Kroz projekt Mobilne biblioteke imali smo priliku obići većinu škola sa područja Srednjeg Podrinja i uvjeriti se da veliki broj škola funkcioniše u veoma teškim i neodgovarajućim uslovima.

Odlučili smo da kroz “Projekt sanacije osnovnih škola i donacije školskog namještaja i didaktičke opreme” pomognemo školama kojima je potrebna djelomična sanacija sa: vanjskom fasadom, prozorima, vratima (vanjska i unutrašnja), olucima, unutrašnjim pregradnim zidovima, bravama, česmama i postavljanjem linoleuma. Zatim, opremanjem unutrašnjosti objekata sa pećima za loženje, trakastim zavjesama i tepihom. Učionice su dodatno opremljene sa školskim namještajem i didaktičkim pomagalima:  školskim klupama i stolicama, sto za zbornicu, stolice za nastavničku katedru, muzički CD player, geometrijski setovi, geometrijska tijelima, bijele magnetne table i sportske lopte.

Sljedeće škole su opremljene:

1. O.š. “Vitez” iz Viteza
2. O.š. “Vitez” područno odjeljenje Kruščica
3. O.š. “Desanka Maksimović” područno odjeljenje Križevići, općina Zvornik
4. O.š. “Petar Petrović Njegoš” područno odjeljenje Osat, općina Srebrenica
5. O.š. “Petar Petrović Njegoš” područno odjeljenje Osmače, općina Srebrenica
6. O.š. “Sveti Sava” područno odjeljenje Snagovo, općina Zvornik
7. O.š. “Sveti Sava” područno odjeljenje pič, općina Zvornik
8. O.š. “Kosta Todorović” Skeleni, općina Srebrenica

Djeca su sa velikom radošću dočekali ove promjene, a jedan dječak je i izjavio: ” Žao mi je što sam sada IX razred i završavam osnovnu školu, volio bih da sam mlađi i da još koju godinu provedem u ovim novim klupama.”

Nastavnik Nisvet iz O.š. “Desanka Maksimović” područno odjeljenje Križevići, općina Zvornik nam je rekao da je i on ushićen ovom donacijom i da se neizmjerno raduje radu u “novoj školi”. Pored toga Nisvet nam je rekao da su se njegovoj školi otvorili još neki novi putevi, a da je Muslim Aid-ov projekt već animirao još neke pojedince – donatore.

Više fotografija na našoj facebook stranici.