fbpx

Seminar za nastavnike osnovnih škola Tuzlanskog kantona

Muslim Aid Association treću godinu nastavlja uspješnu saradnju sa osnovnim školama sa područja Tuzlanskog kantona. Osnovni cilj saradnje u sklopu programa osnaživanja lokalnih zajednica je pružiti podršku za kreiranje efikasnijeg i boljeg obrazovnog sistema u ovome bh. kantonu.

U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i Muslim Aid Association organizovan je seminar za nastavnike osnovnih škola Tuzlanskog kantona u prostorijama JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Seminaru je prisustvovalo 193 nastavnika osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona koji su imali priliku da se upoznaju sa temama koje će im pomoći u svakodnevnom radu sa učenicima.

Na seminaru su prezentirane slijedeće teme:

  1. Pedagoška opservacija, prilagođeni program i ocjenjivanje učenika u inkluzivnom obrazovanju,
  2. Metodičko-didaktičke upute u radu sa djecom sa intelektualnim teškoćama i motoričkim smetnjama,
  3. Metodičko-didaktičke upute u radu sa djecom sa specifičnim teškoćama u učenju,
  4. Metodičko-didaktičke upute u radu sa djecom koja su hiperaktivna,
  5. Saradnja škole i roditelja-uloga i obaveza škole i roditelja,
  6. Izrada didaktičkog materijala i nastavnih listića u skladu sa prilagođenim programom,
  7. Savjetodavna i edukativna podrška roditeljima.

Predavači na seminaru su bili uposlenici JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Tokom ovog seminara Muslim Aid Association je pružio neophodnu materijalno-tehničku podršku.