fbpx

Višegodišnja saradnja na djelu: Uspjeh projekta “Kurban 2024” u Bosni i Hercegovini

Muslim Aid Association je i ove godine uspješno realizovala projekat “Kurban 2024” i uz pomoć međunarodnih partnera uspjela obezbijediti kurbansko meso za pomoć preko 2.500 najugroženijih osoba u Bosni i Hercegovini. Ove godine je ukupno 82 grla stoke (3 krave i 79 ovaca) žrtvovano kao kurban, a podijeljeno je preko 3.500 kg mesa širom Bosne i Hercegovine.

U saradnji sa lokalnom zajednicom i humanitarnim udruženjima i organizacijama, nastojali smo doprijeti do što većeg broja onih kojima je ovakav vid pomoći neophodan. Korisnici kurbanskog mesa bili su socijalno ugroženi u većini gradova Bosne i Hercegovine, koji su kurbansko meso primili lično ili putem javnih kuhinja.

Muslim Aid Association već dugi niz godina ostvaruje saradnju sa lokalnim udruženjima, institucijama i organizacijama, uključujući Centar za socijalni rad u Brezi, Narodnu kuhinju i Udruženje žena žrtava rata “Zvijezda” u Varešu, te razna lokalna udruženja poput Udruženja žena “Procvat Podrinja” Bratunac i Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama “Osmijeh Nade” Kalesija. Također, nastavljena je saradnja sa udruženjem EMMAUS. Svi ovi partneri igrali su važnu ulogu u asistiranju Muslim Aid Association u identifikaciji i odabiru korisničkih domaćinstava na osnovu unaprijed definisanih kriterija za odabir ranjivih kategorija u Bratuncu, Srebrenici, Vlasenici, Milićima, Zvorniku, Varešu, Brezi i dr. gradovima u državi.

Muslim Aid Association ostaje posvećena nastavku podrške najugroženijim populacijama u Bosni i Hercegovini, te kroz saradnju sa mrežom posvećenih lokalnih i međunarodnih partnera, nastojimo ostvariti značajan uticaj na živote onih kojima je pomoć najpotrebnija.