fbpx

ZAVRŠEN PROJEKT “SA POLJOPRIVREDOM DO VLASTITOG/PORODIČNOG BIZNISA”

Muslim Aid je u saradnji sa socijalnim preduzećem USPON d.o.o. realizovao pilot projekat u sklopu kojeg su organizovane edukacije za osobe sa invaliditetom.

Projekat je trajao sedam sedmica, a edukacija se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela nastave u kojoj su prezentovane poljoprivredne grane za koje su polaznici iskazali interes i od ekonomskog dijela u sklopu kojeg je objašnjeno kako napisati biznis plan i aplicirati na različite fondove. Praktični dio edukacije podrazumijevao je obilazak poljoprivredne zadruge Agrofood i imanje pčelara Ferhatovića iz Jošanice. 

Kriterij za odabir korisnika bio je da imaju minimalno 60% invaliditeta, žele se baviti poljoprivrednom proizvodnjom i posjeduju vlastito zemljište. U sklopu projekta predviđena je i podrška korisnicima sa opremom za pokretanje vlastite poljoprivredne proizvodnje.