fbpx

Javni poziv za dodjelu plastenika- Grad Doboj

Grad Doboj u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju Grad Doboj, 40%, nevladina organizacija Muslim Aid Association, 40% i krajnji korisnik sa 20% od ukupne cijene plastenika i opreme.

Pravo učešća u Projektu imaju zainteresovana fizička lica, koja imaju prebivalište na području grada Doboja i posjeduju poljoprivredno zemljište u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju, pri čemu prednost imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe, mlade osobe i žene. Pravo na učešće nemaju zaposleni u Gradskoj upravi , kao ni članovi njihove uže porodice (supružnici, roditelji, djeca ako pripadaju istom domaćinstvu).

Prijave na ovaj Javni poziv, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaju se u zatvorenoj koverti, na protokol Grada Doboja sa naznakom:

Prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m² sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

-Ne otvarati-

Prijavni obrazac sa Upitnikom za korisnike, kao i obrazac „IZJAVA“ mogu se preuzeti na info pultu Grada Doboj i službenoj web stranici www.doboj.gov.ba,

Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj web stranici www.doboj.gov.ba, te na oglasnoj tabli Grada Doboj, a zaključno sa 20.03.2024. godine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, Grad Doboj će obavjestiti zainteresovana lica o produženju roka za prijave na Javni poziv.

Prijavni obrazac sa Upitnikom za korisnike, kao i obrazac „IZJAVA“ mogu se preuzeti na info pultu Grada Doboj i službenoj web stranici www.doboj.gov.ba,

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za poljoprivredu Gradske uprave Doboj na broj telefona 053/242-115 svakim radnim danom od 07:00-15:00 časova. ili upitom na adresu Muslim Aid Association na broj telefona 033/263 335.